คำนวนซะกาต
เงินสด บาท
เงินในบัญชีธนาคาร,สหกรณ์ฯ บาท
เงินให้ผู้อื่นยืนและคาดว่าจะได้รับคืน บาท
เงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ บาท
ทองคำแท่ง (น้ำหนักทอง) บาท
ทองคำรูปพรรณ (น้ำหนักทอง) บาท
สินทรัพย์รวม 0 บาท
จำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายซะกาต 0 บาท
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 27,583 บาท
ราคาทองคำรูปพรรณวันนี้ 26,615 บาท
พิกัดที่ต้องจ่ายซะกาต (คิดจากทองแท่ง) 148,512 บาท
หมายเหตุ : ระบบมีการตัดจุดทศนิยมอัตโนมัติ