สานสันติ
00:00 น.
รายการรีรัน
เสาร์สบายดี
01:00 น.
รายการรีรัน
แพทย์นบี
03:00 น.
รายการรีรัน
จงอ่าน
04:30 น.
รายการสด
คิดอย่างผู้ศรัทธา
05:50 น.
รายการเทป
สลามยามเช้า
06:15 น.
รายการสด
ละครสอนคน
07:15 น.
รายการรีรัน
ข่าวเช้า
07:30 น.
รายการสด
ประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืม
09:30 น.
รายการสด
ละครสอนคน
11:00 น.
รายการรีรัน
ข่าวเที่ยง
11:15 น.
รายการสด
คิดอย่างผู้ศรัทธา
13:00 น.
รายการเทป
วิถีสลัฟ
13:30 น.
รายการเทป
หลักศรัทธาของมุสลิม
14:01 น.
รายการสด
สถานีดะอฺวะฮฺ
15:01 น.
รายการรีรัน
บ่าวตัวน้อย
16:20 น.
รายการสด
ละครสอนคน
16:50 น.
รายการเทป
สลามยามเย็น
17:05 น.
รายการสด
เปิดบ้านไวท์
18:30 น.
รายการสด
วจนะนบี
19:05 น.
รายการเทป
เคี้ยวข่าวคํ่า
19:30 น.
รายการสด
กิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ
20:30 น.
รายการสด
ละครสอนคน
22:30 น.
รายการรีรัน
ดึกข่าวเด่น
22:50 น.
รายการสด
ละครสอนคน
00:30 น.
รายการรีรัน
เยาวชนแห่งสัจธรรม
01:00 น.
รายการรีรัน
แนวทางที่เที่ยงตรง
03:00 น.
รายการรีรัน
จงอ่าน
04:30 น.
รายการสด
คิดอย่างผู้ศรัทธา
05:50 น.
รายการเทป
สลามยามเช้า
06:15 น.
รายการสด
ละครสอนคน
07:15 น.
รายการรีรัน
ข่าวเช้า
07:30 น.
รายการสด
วิถีสลัฟ
09:00 น.
รายการรีรัน
สร้างบ้านด้วยอิสลาม
09:30 น.
รายการสด
ละครสอนคน
11:00 น.
รายการสด
ข่าวเที่ยง
11:15 น.
รายการสด
คิดอย่างผู้ศรัทธา
13:00 น.
รายการรีรัน
บัยยินุน
14:01 น.
รายการสด
เศรษฐศาสตร์สีขาว
15:01 น.
รายการรีรัน
บ่าวตัวน้อย
16:20 น.
รายการสด
ละครสอนคน
16:50 น.
รายการเทป
สลามยามเย็น
17:05 น.
รายการสด
เปิดบ้านไวท์
18:30 น.
รายการสด
วันละอายะฮฺ
19:05 น.
รายการเทป
เคี้ยวข่าวคํ่า
19:30 น.
รายการสด
ท่านถามอิสลามตอบ
20:30 น.
รายการสด
ละครสอนคน
22:30 น.
รายการรีรัน
ดึกข่าวเด่น
22:50 น.
รายการสด
วิถีสลัฟ
00:00 น.
รายการรีรัน
ละครสอนคน
00:30 น.
รายการรีรัน
กิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ
01:00 น.
รายการรีรัน
ประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืม
03:00 น.
รายการรีรัน
จงอ่าน
04:30 น.
รายการสด
คิดอย่างผู้ศรัทธา
05:50 น.
รายการเทป
สลามยามเช้า
06:15 น.
รายการสด
ละครสอนคน
07:15 น.
รายการรีรัน
ข่าวเช้า
07:30 น.
รายการสด
กู๊ดไอเดีย
09:30 น.
รายการสด
ละครสอนคน
11:00 น.
รายการรีรัน
ข่าวเที่ยง
11:15 น.
รายการสด
ละครสอนคน
13:00 น.
รายการรีรัน
แพทย์นบี
13:30 น.
รายการสด
นิติศาสตร์อิสลาม
15:01 น.
รายการรีรัน
บ่าวตัวน้อย
16:20 น.
รายการสด
ละครสอนคน
16:50 น.
รายการเทป
สลามยามเย็น
17:05 น.
รายการสด
เปิดบ้านไวท์
18:30 น.
รายการสด
เคี้ยวข่าวคํ่า
19:30 น.
รายการสด
อัลบะยาน
20:30 น.
รายการสด
ดึกข่าวเด่น
22:50 น.
รายการสด
ละครสอนคน
00:30 น.
รายการรีรัน
ท่านถามอิสลามตอบ
01:00 น.
รายการรีรัน
สร้างบ้านด้วยอิสลาม
03:00 น.
รายการรีรัน
จงอ่าน
04:30 น.
รายการสด
คิดอย่างผู้ศรัทธา
05:50 น.
รายการเทป
สลามยามเช้า
06:15 น.
รายการสด
ละครสอนคน
07:15 น.
รายการรีรัน
ข่าวเช้า
07:30 น.
รายการสด
วจนะนบี
09:00 น.
รายการรีรัน
อธิบายกุรอาน
09:30 น.
รายการเทป
ละครสอนคน
11:00 น.
รายการรีรัน
ข่าวเที่ยง
11:15 น.
รายการสด
คิดอย่างผู้ศรัทธา
13:00 น.
รายการรีรัน
แนวทางที่เที่ยงตรง
13:30 น.
รายการสด
วันละอายะฮฺ
15:01 น.
รายการรีรัน
บ่าวตัวน้อย
16:20 น.
รายการสด
ละครสอนคน
16:50 น.
รายการเทป
สลามยามเย็น
17:05 น.
รายการสด
เปิดบ้านไวท์
18:30 น.
รายการสด
วิถีสลัฟ
19:05 น.
รายการเทป
เคี้ยวข่าวคํ่า
19:30 น.
รายการสด
ดอกไม้แห่งอิสลาม
20:30 น.
รายการสด
ละครสอนคน
22:30 น.
รายการรีรัน
ดึกข่าวเด่น
22:50 น.
รายการสด
วจนะนบี
00:00 น.
รายการรีรัน
ละครสอนคน
00:30 น.
รายการรีรัน
อัลบะยาน
01:00 น.
รายการรีรัน
หลักศรัทธาของมุสลิม
03:00 น.
รายการรีรัน
จงอ่าน
04:30 น.
รายการสด
คิดอย่างผู้ศรัทธา
05:50 น.
รายการเทป
ข่าวเช้า
06:15 น.
รายการสด
ละครสอนคน
07:15 น.
รายการรีรัน
ข่าวเช้า
07:30 น.
รายการสด
วันละอายะฮฺ
09:00 น.
รายการรีรัน
อธิบายหะดีษ
09:30 น.
รายการเทป
ละครสอนคน
11:00 น.
รายการรีรัน
ข่าวเที่ยง
11:15 น.
รายการสด
คิดอย่างผู้ศรัทธา
12:30 น.
รายการรีรัน
ละครสอนคน
14:01 น.
รายการรีรัน
มาเข้าใจอิสลามกัน
14:30 น.
รายการสด
บ่าวตัวน้อย
16:20 น.
รายการสด
ละครสอนคน
16:50 น.
รายการเทป
สลามยามเย็น
17:05 น.
รายการสด
เปิดบ้านไวท์
18:30 น.
รายการสด
เคี้ยวข่าวคํ่า
19:30 น.
รายการสด
ซูอาลัน
21:05 น.
รายการสด
ละครสอนคน
22:30 น.
รายการรีรัน
ดึกข่าวเด่น
22:50 น.
รายการสด
วันละอายะฮฺ
00:00 น.
รายการรีรัน
ละครสอนคน
00:30 น.
รายการรีรัน
ดอกไม้แห่งอิสลาม
01:00 น.
รายการรีรัน
อธิบายกุรอาน
03:00 น.
รายการรีรัน
วิถีอิสลาม
04:30 น.
รายการสด
คิดอย่างผู้ศรัทธา
05:50 น.
รายการเทป
กุรอานสวรรค์ของฉัน
06:15 น.
รายการสด
ข่าวเช้า
07:30 น.
รายการสด
เอกภาพ
08:05 น.
รายการสด
อธิบายกุรอาน
09:00 น.
รายการเทป
สานสันติ
10:01 น.
รายการสด
ข่าวเที่ยง
11:15 น.
รายการสด
ละครสอนคน
12:30 น.
รายการรีรัน
มาเข้าใจอิสลามกัน
13:00 น.
รายการสด
จากมือล่างสู่มือบน
14:30 น.
รายการสด
วันละอายะฮฺ
16:20 น.
รายการรีรัน
ละครสอนคน
17:00 น.
รายการเทป
สวรรค์ในบ้าน
17:05 น.
รายการสด
อธิบายกุรอาน
18:05 น.
รายการเทป
ข่าวคำสุดสัปดาห์
19:30 น.
รายการสด
เสาร์สบายดี
20:30 น.
รายการสด
ละครสอนคน
22:30 น.
รายการรีรัน
ดึกข่าวเด่น
22:50 น.
รายการสด
เอกภาพ
00:00 น.
รายการรีรัน
ละครสอนคน
01:00 น.
รายการรีรัน
จากมือล่างสู่มือบน
01:30 น.
รายการรีรัน
อธิบายหะดีษ
03:00 น.
รายการรีรัน
วิถีอิสลาม
04:30 น.
รายการสด
คิดอย่างผู้ศรัทธา
05:50 น.
รายการเทป
กุรอานสวรรค์ของฉัน
06:15 น.
รายการสด
ข่าวเช้า
07:30 น.
รายการสด
สถานีดะอฺวะฮฺ
08:30 น.
รายการสด
อธิบายกุรอาน
09:30 น.
รายการเทป
ข่าวเที่ยง
11:15 น.
รายการสด
ละครสอนคน
12:30 น.
รายการรีรัน
เศรษฐศาสตร์สีขาว
13:00 น.
รายการสด
เรื่องร้องเรียน
14:30 น.
รายการสด
นิติศาสตร์อิสลาม
16:20 น.
รายการสด
ละครสอนคน
17:00 น.
รายการเทป
สวรรค์ในบ้าน
17:05 น.
รายการสด
อธิบายหะดีษ
18:05 น.
รายการรีรัน
ข่าวคำสุดสัปดาห์
19:30 น.
รายการสด
เยาวชนแห่งสัจธรรม
20:30 น.
รายการสด
ละครสอนคน
22:30 น.
รายการรีรัน
ดึกข่าวเด่น
22:50 น.
รายการสด